Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ nhân viên của Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt gồm hơn 80 người, trong đó có 16 Kiểm toán viên có nhiều kinh nghiệm...


Cán bộ nhân viên của Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt  gồm hơn 80 người, trong đó có 16 Kiểm toán viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và đã từng nắm giữ các chức vụ quan trọng trong một số Công ty Kiểm toán tại Việt Nam. Nhân viên của Công ty thường xuyên được đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên ngành thông qua các chương trình huấn luyện nội bộ, chương trình cập nhật kiến thức Kiểm toán viên hàng năm của Bộ Tài chính, các chương trình tài trợ quốc tế.