Văn bản

Thuế GTGT
  • STTẢnhTên tài liệuDiễn giảiTải về
    1Thông tư Số: 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế GTGTHướng dẫnvề thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015
  • 2Thông tư 119/2014/TT- BTC ngày 25/08/2014- HD sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế - VAT - TNDN - TNCNHướng dẫn sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế - Thuế VAT - TNDN - TNCN - Hóa đơn chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/09/2014.
  • 3Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12.
  • 4Nghị đinh 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 HD thi hành Luật thuế GTGT áp dụng từ ngày 01/01/2014
  • 5Công văn 385/BTC-CST ngày 09/01/2014 V/v Thuế GTGT đối với hàng nông lâm thủy sảnHướng dẫn thực hiện của Nghị định 209 thuế GTGT