Văn bản

Thuế khác
 • STTẢnhTên tài liệuDiễn giảiTải về
  1Thông tư 37/2017/TT-BTC - Hóa đơn chứng từ; sửa đổi bổ sung TT39/20154và TT 26/2015/TT-BTCSỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BTC NGÀY 31/3/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, THÔNG TƯ SỐ 26/2015/TT-BTC NGÀY 27/02/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
 • 2NĐ số 53/2016/NĐ-CP Quy định về LĐ, tiền lương, thưởng... đối với cty có CP, vốn góp NN chi phốiNghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
 • 3Công văn 2512/TCT-CS Giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC về thuế TNDNCông văn 2512/TCT-CS Giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN
 • 4Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệpThông tư số 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 6/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015
 • 5Nghị định Số:12/2015/NĐ-CPQUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ
 • STTẢnhTên tài liệuDiễn giảiTải về
  6Thông tư 200/2014/BTC -Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệpHướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế cho Quyết Định 15
 • 7TT 103/2014/TT- BTC - HD thực hiện nghĩa vụ thuế đ/v tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại VNThông tư số 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế nhà thầu thay thế TT60-2012/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/10/2014.