Văn bản

Kế toán - Quản trị
 • STTẢnhTên tài liệuDiễn giảiTải về
  1Nghị Định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 - Quy định về phát hành trái phiếu Doanh Nghiệp
 • 2Nghị Định 143/2018/NĐ-CP - Quy định chi tiết luật BHXH ... đối với lao động người nước ngoài
 • 3Quyết định 1232/QĐ-TTg - Danh mục DN có vốn Nhà Nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020PHÊ DUYỆT DANH MỤC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN THOÁI VỐN GIAI ĐOẠN 2017-2020
 • 4Thông tư 141/2018/TT-BTC - Xử lý tài chính & xác định giá trị DN khi chuyển DNNN sang Cty CPHƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ XỬ LÝ TÀI CHÍNH VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP KHI CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ 100% VỐN ĐIỀU LỆ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
 • 5Quyết định 185/2018/BTC - Cục quản lý, giám sát kế toán kiểm toán - chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
 • STTẢnhTên tài liệuDiễn giảiTải về
  6QD58/2016/QĐ-TTg- Danh sách DNNN cổ phần hóa giai đoạn 2016-2020
 • 7Thông tư 06/2017 ngày 5/12/17 - Báo cáo tình hình đấu thầuQui định chi tiết việc cung cấp thông tin đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
 • 8Nghị định số: 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 Chuyển DNNN & Cty TNHH MTV (NN) thành công ty CPChuyển doanh nghiệp Nhà Nước và Công ty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
 • 9Văn bản hợp nhất số 01-VBHN-BTC của NĐ108 &145 xử phạt VPHC lĩnh vực chứng khoánVăn bản hợp nhất Nghị định 108 và nghị đinh 145 xử phạt VPHC lĩnh vực chứng khoán
 • 10NĐ20-2017- Quản lý thuế đối với giao dịch liên kếtChính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2017.
 • STTẢnhTên tài liệuDiễn giảiTải về
  11Quyết định 58/2016/QĐ-TTg - Phân loại DN Nhà Nước và danh mục DNNN thực hiện sắp xếp gđ 2016 - 2020
 • 12Thông tư 292/2016/TT-BTC - hướng dẫn về cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên
 • 13Nghị định 174/2016/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán
 • 14Thông tư 147/2016/TT-BTC - sửa đổi, bổ sung một số điều của TT45/2013/TT-BTC sử dụng và trích KHTSCĐSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2013/TT-BTC chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định như sau
 • 15Nghị định 153/2016/NĐ-CP - Qui định mức lương tối thiểu vùngQUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
 • STTẢnhTên tài liệuDiễn giảiTải về
  16Nghị định 166/2016/NĐ-CP - quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTNNghị định này quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp bao gồm đăng ký tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 • 17Thông tư 176/2016/TT-BTC - hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơnSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn